Insights

Като продължение на своята конференция “Патентоване на блокчейн”, Европейското патентно ведомство (ЕПВ) публикува доклад от конференцията, озаглавен “Говори за нова революция: блокчейн”, за да даде представа за въздействието на тази...

През 2018 г. предприятията и изобретателите продължихада подават голям брой заявки за патенти в ЕПВ, като петте най-големи региона за подаване на патенти - Европа, САЩ, Япония, Китай и Република...

По време на заседанието на комисията по патентно право, Службата и представителите на 38 държави членки на ЕПК, заедно с Европейската комисия като наблюдател, направиха първи обмен на мнения относно...

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.