Регистрация на промишлен дизайн на общността (RCD)

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС)

Registration of Industrial Design in European Union - KTpatent.com

Нашият отдаден екип от квалифицирани европейски представители по промишлени дизайни със значителен опит в областта на дизайните, подпомага заявителите относно регистрацията и защитата на дизайни на Европейския съюз (ЕС)

за компании и лица, които планират да разширят бизнеса си в целия Европейски съюз, като в същото време запазят популярността и уникалността на продуктите си.

Няма спор, че стойността на регистриран промишлен дизайн представлява ценен бизнес актив, който е често пренебрегван при изготвянето на стратегиите за управление и използване на правата върху интелектуална собственост. Процедурата по регистрация на промишлен дизайн на Общността е значително бърза, проста и евтина. Поради тази причина той може с бързи темпове да се превърне в мощен инструмент за превенция на конкуренцията от използване на същата или подобна визия, което да повиши  значително конкурентоспособността на притежателя му на наситения с продукти пазар, както и да генерира значителни приходи за отрицателно време.

 

Въпреки че целият процес за защита на европейски промишлен дизайн е сравнително кратък, отнема само 1-2 ДНИ, той не е рутинна административна процедура и може да съдържа много уловки. Нашият експертен опит в областта на дизайните е необходим, за да получите правно обвързваща защита на Вашите творчески продукти, избягвайки всякакви пречки и без възникването на допълнителни разходи.

 

Константин Тахтаджиев е квалифициран европейски адвокат по индустриален дизайн с богат опит в тази специфична сфера на интелектуалната собственост.

Константин е компетентен и правоспособен да извършва подаването и представителството по заявки за регистрация на промишлени дизайни в Европейския съюз пред Европейската служба за интелектуална собственост (EUIPO). Нашите услуги за дизайни включват не само подаването и представителството по заявките за дизайни, но също така и подновявания, прехвърляния на права върху Европейски дизайни, изготвяне на лицензионни договори, както и последваща защита и управление на придобитите права от регистрирания дизайн на ЕС.

 

Ние независимо отчитаме приоритетите на всеки клиент и ги съпровождаме и представляваме по време на процеса на регистрация на промишлен дизайн било то в рамките на една конкретна държава, Европейския съюз или на международно ниво, чрез подаване на заявка за регистрация на международен дизайн в WIPO или заявка за регистрация на български промишлен дизайн в БПВ.

 

Загрижеността ни към изискванията на нашите клиенти се разкрива в детайли, показвайки нашата компетентност и индивидуален подход в областта на промишлените дизайни, произтичащи от нашето личностно отношение и отдаденост към професията.

НАШИЯТ ПРОЦЕС ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

* ЗАБЕЛЕЖКИ: 1) Всички срокове са изчислени от датата на подаване на заявката и са приблизителни и индикативни; 2) Адвокатските хонорари не са включени и всички държавни такси са приблизителни и условни

Среща с клиента и запознаване с неговите бизнес цели

0 СЕДМИЦИ

Запознаваме се с Вашите териториални цели, бюджет и продукти, които предлагате в търговията, както и техните естетически концепции.

Първоначална оценка на дизайна

0 СЕДМИЦИ

Извършваме първоначална оценка на избраните за защита от Вас дизайни, и предоставяме обективно правно становище относно неговата регистрабилност. В случай, че Вашият дизайн не се счита за промишлен дизайн, ние Ви предоставяме препоръки как да го защитите чрез алтернативни IP обекти или пък да го превърнете в дизайн.

Предварително проучване на дизайна

2-10 РАБОТНИ ДНИ

Извършваме предварително проучване за наличие на новост и конфликт с идентични или объркващо подобни по-ранни права върху дизайни на територията на ЕС. Продължителността на търсенето може да бъде различна в зависимост от нуждите на клиентите.

Анализ на резултатите от предварителното проучване

5-10 РАБОТНИ ДНИ

Ние се стремим да предоставяме възможно най-обективно правно становище относно шансовете за успешна регистрация на Вашия дизайна, основани на резултатите от проучването, които никога обаче не са 100% изчерпателни. Ние сме прозрачни и се стремим да „Ви отворим очите”, като не скриваме проблематичните резултати. Напротив, ние сме обективни и с отрицателните резултати (ако има такива) и Ви предоставяме нашите съвети и препоръки избягване на възможните правни конфликти. В противен случай Вашият запазен дизайн може да се окаже грешна инвестиция и дори във вреда на Вашия бизнес в дългосрочен план.

Подготвяне и подаване на заявка за регистрация на промишлен дизайн ЕС

2-10 РАБОТНИ ДНИ ОТ СТЪПКА 1

След като получим „зелена светлина“ от проучването на търговската марка и нашия клиент, подготвяме щателно заявката за защита на Вашия дизайн и я съгласуваме с Вас за окончателно одобрение. След потвърждение от страна на клиента, ние подаваме дизайна в EUIPO и следим производството по него. Държавните такси, дължими при етапа на подаване на заявката, възлизат на 350 EUR и покриват само 1 дизайн. В случай на подаване на множествена заявка за дизайн, допълнителна такса в размер на 175 EUR се събира за всеки дизайн между 2-ри и 10-ти и 80 EUR за 11-ти и всеки следващ дизайн. Уведомяваме клиента за извършените от нас действия.

Регистрация и издаване на свидетелство за промишлен дизайн в ЕС

1-2 ДНИ ОТ ДАТА НА ПОДАВАНЕ

Вашият дизайн на Общността се регистрира и публикува в официалния бюлетин за дизайни на Общността на EUIPO. Издаденият електронен сертификат за регистрацията на промишления дизайн в ЕС се препраща на клиента заедно с нашето уведомление и отчет относно успешната регистрация. Процедурата по регистрация е приключена и Вашият дизайн надлежно се записва в нашата база данни за наблюдение на срока на неговата защита. Срокът на закрила на регистриран европейски дизайн е 5 години от датата на подаване.

Подновяване на регистрацията на дизайн на ЕС

5 години от датата на подаване

Изпращаме своевременни напомняния за подновяването на регистрацията на дизайна - в разумен срок преди изтичане на 5-годишния период на закрила. Регистрацията може да бъде подновена за 4 последователни периода от 5 години, максимум 25 години от датата на подаване. Държавните такси за подновяването на регистрацията на дизайн на Европейския съюз възлизат на 90 EUR за първо подновяване; 120 EUR за второ подновяване, 150 EUR за трето подновяване и 180 EUR за четвърто подновяване, за всеки дизайн включен или не в множествена заявка.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.