Регистрация на международна търговска марка

ЗАЩИТА НА МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВСКА МАРКА

Filing and prosecution of International Trademark Registration - KTpatent.com

Подаването и последващата защита на международна регистрация на търговска марка е основен стратегически подход

в контекста на динамичното развитие на международните икономически отношения, където ролята на търговските марки на международните и вътрешните пазари нараства с огромни темпове.

Що се отнася до въпроса, в кои чужди страни трябва да се осигури защита на търговската Ви марка, ние като български и европейски адвокати по търговските марки сравняваме и съчетаваме нашия опит в световен мащаб и информация по отношение на марките във всяка чужда страна, в която се предвижда защита.

 

Ние се стремим да отдаваме значение на постоянната оптимизация и анализ на стратегиите за придобиване на права върху индустриална собственост, особено по отношение на връзката между разходи и ползи за нашите клиенти. Международната търговска марка определено е един от най-стратегическите и ценни подходи за компании и лица, които планират да разширят бизнеса си по целия свят по най-надеждния и рентабилен начин.

 

За всяка заявка за международна търговска марка трябва да започнем с подаване на заявка за регистрация на българска търговска марка или заявка за регистрация на търговска марка на Европейския съюз, което е първата и най-важна стъпка преди започване на процедурата по регистрация на международна марка съгласно Мадридската Система.

Притежавайки квалификации като български и европейски адвокат по търговски марки, подпомагаме и представляваме клиенти си при подаването и производството по техните заявки за международна регистрация на марки пред Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

 

Освен това, съдействаме и в случай на повдигнати възражения от националните служби за търговски марки в предписаните 12-18 месеца след Международната регистрация на търговската марка. Благодарение на нашето международно установено сътрудничество с признати бюра по търговски марки и адвокати във всички международни юрисдикции, ние сме в състояние да предоставим на нашите клиенти квалифицирана, достъпна, прозрачна и опростена услуга за защита на техните търговски марки на национално ниво в случай на такъв отказ на международната им марка.

 

В комбинация с нашата услуга по наблюдение на търговски марки, подновяване на търговските марки и защита и опозиции срещу търговски марки , Вие се възползвате от една напълно централизирана услуга чрез една отправна точка за контакт, която осигурява най-ефективната световна защита за всеки бизнес.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.