Опозиция срещу търговска марка и спорове

ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО ОПОЗИЦИИ И СПОРОВЕ

Trademark opposition and litigation proceedings - KTpatent.com

В производствата по опозиции, обжалвания и отмяна

правната компетентност, съчетана с квалификацията и експертен опит в областта на търговските марки, са над всичко останало.

Няма смисъл да се създава и изгражда голямо и стабилно портфолио с търговски марки, ако маркопритежателите не могат да прилагат ефективно изключителните си права, произтичащи от регистрацията на търговската марка,  в свят, в който постоянно разширяващата се търговия улеснява нарушаването на защитените права върху интелектуална собственост.

 

Запазването/регистрирането на търговска марка не е краят по защитата й. Маркопритежателят е изцяло отговорен да действа като свой собствен „полицай“ и да защитава изключителните си права, тъй като те не се прилагат автоматично към нарушителите. Притежателите на марки трябва да са в постоянно течение относно действията на своите конкуренти. Използването в търговията и / или опитите за регистрация на объркващо сходни търговски марки от Вашите конкуренти трябва непрекъснато да бъдат наблюдавани и впоследствие предприемани необходимите правни действия срещу нарушителите, за да се избегнат финансови загуби и / или увреждане на Вашата репутация. Мониторингът на търговската марка и предприемането на адекватни и своевременни мерки за защита, спестяват времето и средствата, които сте инвестирали в изграждането на имиджа на търговска марка на конкретния пазар. Без подходящ подход и действия във времето за прилагане на изключителните си права, Вашата регистрирана търговска марка няма стойност.

В качеството си на квалифициран български и европейски представител по търговски марки, предоставям на клиентите си висококвалифицирани консултации и услуги в областта на търговските марки и представителство в процедури и производства по  опозиции, административни спорове, заличавания и отмяна на търговски марки, нарушения на търговски марки пред Българското Патентно Ведомство(БПВ), Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), СОИС и българските съдилища.

 

Нашите услуги включват подаване на опозиция срещу заявки за регистрация на български марки и / или европейска регистрация на търговски марки, процедури за анулиране поради неизползване на вече регистрирани български търговски марки и / или търговски марки на Европейския съюз (ЕС) и юридическо представителство в производства за нарушения пред съответните съдилища. Част от нашите услуги са и административни обжалвания и гранични мерки пред българските митници. Благодарение на нашето международно установено сътрудничество с признати бюра по търговски марки и адвокати във всички международни юрисдикции, ние сме в състояние да осигурим на нашите клиенти мерки за граничен контрол във всяка страна от Европейския съюз или в световен мащаб, която е приложила такъв режим.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.