Промишлен дизайн

"Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere "

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Голямо разнообразие от продукти, било то евтини или луксозни, могат да бъдат защитени чрез регистрация на промишлен дизайн.

КАКВО Е ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН?

Регистриран промишлен дизайн защитава видимия външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинациите от тях. Независимо от това как работи или функционира този продукт и независимо от това под каква търговска марка се предлага на пазара, той може да бъде защитен самостоятелно чрез регистрация на промишлен дизайн.

 

Промишленият дизайн се отнася само до формата, линиите или естетическите аспекти на даден продукт. С други думи, той се отнася само до външния вид на целия продукт или част от него. Въпреки, че дизайнът на даден продукт може да има технически или функционални характеристики, промишленият дизайн, като категория на правото на интелектуална собственост, се отнася само до естетическия характер на крайния продукт или част от него и се различава от всички технически или функционални аспекти. Дизайни, които се считат за характеризирани изключително от техническата функция на продукта, то тези технически или функционални характеристики на дизайна могат да бъдат защитени, в зависимост от обстоятелствата на всеки конкретен случай, чрез други права на интелектуална собственост, като патенти и / или полезни модели. Формата на продукта или неговата опаковка може също да бъде защитена чрез регистрация на търговска марка в някои юрисдикции.

 

Промишленият дизайн е приложим в голямо разнообразие от промишлени, модни и занаятчийски продукти, от технически и медицински инструменти до часовници, бижута и други луксозни предмети; от домакински продукти, играчки, мебели и електрически уреди до автомобили и архитектурни конструкции; от текстилни дизайни до спортни съоръжения. Индустриалният дизайн също е важен по отношение на опаковките на продуктите.

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ ДИЗАЙНИ?

Като общо правило, за да може да бъде регистриран, промишленият дизайн трябва да отговаря на един или повече от следните основни критерии, в зависимост от законодателството на страната:

 

Новост

Промишленият дизайн трябва да бъде нов. Той се счита за нов, ако идентичния дизайн не е разкрит пред обществеността преди датата на подаване, или датата на приоритета, на заявката за регистрация на промишлен дизайн.

 

Оригиналност

Промишлен дизайн се счита за оригинален, ако е създаден от самостоятелно от дизайнера и не е копие или имитация на съществуващи дизайни.

 

Индивидуален характер

Това изискване е изпълнено, ако цялостното впечатление, създадено от дизайна в информирания потребител, се различава от цялостното впечатление, създадено в такъв потребител от всеки по-ранен дизайн, който е станал общодостъпен.

 

Не-функционалност

Характеристиките на промишления дизайн, които са обусловени изключително от техническите му функции, не получават защита.

КАКВИ ПРАВА ПРЕДОСТАВЯ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН?

Предметът на правната закрила на промишлените дизайни не е изделия или продукти, а по-скоро дизайнът, който се прилага или е включен в такива изделия или продукти.

 

Правата, придобити чрез регистриран промишлен дизайн, са изключителни права, а именно на притежателя се предоставя право да предотврати/забрани неоторизирано копиране или имитация от трети лица. Това включва правото да се забрани на трети лица производството, предлагането и излагането на пазара, вноса, износа, продажбата или съхраняване на какъвто и да е продукт за тези цели, в който дизайнът е включен или към който е приложен дизайн от обхвата на закрила. Законът и практиката на съответната държава или регион определят действителния обхват на защитата на регистрирания дизайн.

КЪДЕ ПРОМИШЛЕНИЯТ ДИЗАЙН ПРЕДОСТАВЯ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА?

Промишлените дизайни са териториални права, което означава, че дизайнът е защитен само в страните или регионите, в които е получена регистрация. С други думи, ако не сте успели да регистрирате видимия външен вид на продукта си като дизайн в дадена страна, дизайнът на Вашето изделие няма да бъде защитен в тази конкретна страна, което ще позволи на всяко лице да го използва в търговията на територията на тази държава.

КОЛКО ВРЕМЕ ДЕЙСТВА РЕГИСТРИРАНИЯТ ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН?

Срокът на закрила за регистриран промишлен дизайн варира в различните страни, но обикновено е най-малко 10 години (въпреки че често е по-дълъг, например 14 години за „патенти за дизайни“ в САЩ и до 25 години за регистриран промишлен дизайн в България, както и за регистриран дизайн на Общността (RCD) на Европейския съюз. В много страни от притежателите на права се изисква да подновят срока на закрила на дизайна си след пет години.

КЪДЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ЗАЩИТА НА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН?

Защитата на промишления дизайн е териториална. Това означава, че защитата на промишления дизайн обикновено е ограничена до страната или региона, в който сте регистрирали своя дизайн. Следователно, ако искате да защитите промишления си дизайн в експортните пазари, представляващи интерес за Вас, то трябва да се уверите, че защитата чрез дизайн е приложима в тези конкретни страни.

 

В зависимост от Вашите бизнес нужди, целеви пазари, стратегии, финансови възможности и търговски очаквания, закрила чрез промишлен дизайн на Вашите продукти може да бъде придобита по три основни начина:

 

  • По национален ред – чрез подаване на национална заявка за регистрация на промишлен дизайн за територията на една конкретна страна, или в колкото е държави е необходимо, пред националните ведомства за индустриална собственост на всяка държава, която представлява интерес. Например, в България чрез подаване на заявка за регистрация на български промишлен дизайн в Българското патентно ведомство (БПВ). В допълнение, заявките за дизайн трябва да бъдат на предписания език и да се заплатят съответните такси за заявяване и регистрация съгласно националното законодателство. Този път може да бъде много тромав и скъп, ако броят на страните е голям.

 

  • По регионалния ред (RCD) – когато редица държави са членки на регионална система за защита на промишлени дизайни, можете да подадете заявка за регистрация на промишлен дизайн, с действие на територията на всички държави-членки, в съответната регионална служба за дизайни. Такъв регионален офис е Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), където заявителят може да придобие защита във всички държави на Европейския съюз (ЕС), като подаде само едно заявление за регистрация дизайн на Общността (RCD).

 

ПО-ПОДБОРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА:

БЪЛГАРСКИ ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Изключителното право върху промишлен дизайн се придобива чрез регистрация му в Българско Патентното Ведомство. Български промишлен дизайн се регистрира ако той е нов и оригинален.

Прочетете повече

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА (RCD)

Защитата на промишлен дизайн може да бъде придобита във всички държави-членки на Европейския съюз чрез използване на единна, бърза, опростена и достъпна процедура за регистрация на дизайни пред EUIPO.

Прочетете повече

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Регистрацията на международен промишлен дизайн е друга удобна система, която позволява защитата на дизайни в световен мащаб чрез използване на единна, опростена и достъпна процедура за регистграция пред СОИС.

Прочетете повече

НАШИТЕ УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

При регистрацията Вашия промишлен дизайн в България е препоръчително да се консултирате с опитен български патентен представител в областта на промишлените дизайни, който може да Ви посъветва дали продуктът отговаря на изискванията…

 

Прочетете повече…

Нашият отдаден екип от квалифицирани европейски представители по промишлени дизайни със значителен опит в областта на дизайните, подпомага заявителите относно регистрацията и защитата на дизайни на Европейския съюз (ЕС)….

 

Прочетете повече..

Подаването и последващата защита на международна регистрация на промишлен дизайн е основен стратегически подход в контекста на динамичното развитие на международните икономически отношения, ….

 

Прочетете повече…

ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ДА ЗАПАЗИТЕ ВАШИТЕ ПРОМИШЛЕНИ ДИЗАЙНИ

  • Получавате изключителното право да предотвратите и забраните неправомерното му копиране или имитация от други лица. Това е смислен подход от бизнес гледна точка, тъй като подобрява конкурентоспособността на бизнеса
  • Промишленият дизайн добавя стойност към продукта. Той прави продукта привлекателен за клиентите, което дори може да бъде неговата уникална характеристика, която продава. Поради което, защитата на стойностни дизайни трябва да бъде ключова част от бизнес стратегията на всеки дизайнер или производител
  • Регистрирането на стойностен дизайн допринася за постигането на справедлива възвръщаемост на инвестициите, направени при създаването и маркетинга на съответния продукт, и по този начин повишава печалбите Ви
  • Промишленият дизайн е бизнес актив, който може да увеличи търговската стойност на една компания и нейните продукти. Колкото по-успешен е дизайнът, толкова по-висока е стойността му за компанията.
  • Защитеният дизайн може също да бъде лицензиран (или продаден) на други лица срещу заплащане. Чрез лицензиране, може да успеете да стъпите на пазари, които иначе не можете да обслужвате
  • Регистрацията на промишлен дизайн насърчава лоялна конкуренция и честните търговски практики, които от своя страна насърчават производството на разнообразна гама от естетически привлекателни продукти

International Industrial Design Registration Procedure - KTpatent.com

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Квалифициран Европейски и Български Представител по промишлени дизайни със значителен експертен опит и юридически познания в областта на дизайните

Нашата практика в областта на промишлените дизайни е повече от 35 години и сме натрупали значителен опит с течение на времето

Нашите клиенти казват, че сме обективни, точни, постоянни, изпълнителни, изчерпателни и надеждни

Отдаваме голямо значение по отношение на връзката между разходи и ползи за нашите клиенти.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.