Заявка за Европейски патент за изобретение

ПАТЕНТОВАНЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ В ЕВРОПА

Filing and Prosecution of European Patent Application - KTpatent.com

В качеството си на EQE квалифициран европейски патентен адвокат, магистър Константин Тахтаджиев

предоставя висококвалифицирани консултации и представителство в патенти производства и дела пред Европейското патентно ведомство (ЕПВ).

Анализирането на технологичното развитие и предшестващото състояние на техниката, върху които се основават разработките, често разкрива, че редица гениални и иновативни изобретения изглеждат патентоспособни на пръв поглед. Въпреки това, подготовката на правно издържана европейска патентна заявка, съчетана с изготвянето на патентното описание, патентни претенции за нея на базата на които впоследствие да се придобият стабилни изключителни патентни права върху защитеното изобретение, обикновено се оказва непосилна задача за по-голямата част от заявителите на патенти и изобретателите.

 

Процедурата по издаване на Европейски патент е продължителен, сложен и скъпоструващ процес, свързан със следенето на множество срокове, спазване на значителен брой изисквания и критерии определени от Европейската патентна конвенция (ЕПК), както и заплащане на множество такси, като напр. такси за подаването на европейска патентна заявка, за проучване, експертиза, публикация, издаване и патентни годишни такси за поддържане на европейски патент.

С какво можем да Ви бъдем полезни?

 

Ние притежаваме EQE квалификация като европейски патентен адвокат и следователно сме способни да предложим на нашите клиенти квалифицирано и експертно представителство по подаване и защита на заявки за европейски патент пред Европейското патентно ведомство (ЕПВ) във всички традиционни технически области, както и в най-новите технологии от механиката до електрониката и телекомуникациите, от химията и фармацевтиката до биотехнологиите, от топографията на полупроводниците до патентната защита на софтуер

 

Загрижеността ни към изискванията на нашите клиенти се разкрива в детайли, показвайки техническата ни компетентност и индивидуален подход, произтичащи от нашето личностно отношение и отдаденост.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.