ЕПВ публикува доклад за конференцията blockchain

Като продължение на своята конференция “Патентоване на блокчейн”, Европейското патентно ведомство (ЕПВ) публикува доклад от конференцията, озаглавен “Говори за нова революция: блокчейн”, за да даде представа за въздействието на тази технология върху патентната система. Проведена в ЕПВ в Хага през декември миналата година – конференцията беше първото събитие, организирано от IP5 офис по тази тема.

 

 

 

Новата публикация представя обобщение на събитието и възпроизвежда мненията и гледните точки на различните лектори. Тя започва с разглеждане на това, какво дефинира тази всепроникваща технология и определя въздействието на блокчейн върху патентната среда. Докладът обяснява също как ЕПВ и експертите от други големи патентни ведомства по света извършват патентни проучвания и експертиза на патентни заявки. Докладът завършва с разглеждане на предстоящите тенденции и предизвикателства, като патентният свят се стреми да наблюдава увеличение на патентите, свързани с blockchain, като следствие от потенциала за иновации, който тази технология предлага.

Като допълнителен принос към обществения дебат относно патентоването и изобретенията, свързани с blockchain, ЕПВ споделя също така  презентации и видеозаписи на събитието, на което присъстваха над 300 представители на промишлеността, академичните среди, асоциациите на потребителите, адвокатските кантори, съдебната власт национални патентни ведомства и държавни органи от 35 различни страни.

 

Източни: www.epo.org



Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.