Европейските компании и изобретатели подават повече заявки за патенти през 2018 г.

Броят на заявките за патенти, подадени в Европейското патентно ведомство (ЕПВ), нарасна с 4,6% през миналата година, достигайки нов връх от 174 317 (2017: 166 594). Годишният доклад на ЕПО за 2018 г. показва увеличение на патентите, подадени от всички основни индустриални региони, но европейските компании запазиха водещата си позиция на вътрешния пазар, като 47% от всички заявки за патенти в ЕПВ са от 38 страни членки на ЕПК. Азиатските компании също заемат своето място, като общият дял на Китай, Япония и Република Корея нараства умерено до 22,6% (2017: 22,1%).

 

 

САЩ останаха най-голямата страна на произход, което представлява 25% от общия брой подадени заявки, следвани от Германия, Япония, Франция и Китай. Благодарение на високо ангажирания си персонал и комбинирания ефект от последните мерки за подобряване на процедурата за предоставяне на патенти, ЕПВ публикува 127 625 издадени европейски патенти (+ 21%) през 2018 г.

„Затова Европа се нуждае от конкурентна и стабилна патентна система, особено като се има предвид, че в ЕС индустриите с активност в областта на патентите представляват около 38% от работните места, 42% от БВП и 90% от външната търговия. Патентната система помага на бизнеса да изгради стабилно технологично портфолио, за да стимулира икономическия растеж.

 

Източник: www.epo.org

 Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.