Изготвяне на патентно описание

ПАТЕНТНО ОПИСАНИЕ И ПРЕТЕНЦИИ

Patent Drafting - KTpatent.com

Основен принцип в патентната система

е, че в замяна на изключителното право, предоставено с патент, заявителят на патента или патентопритежателят е длъжен да разкрие изобретението си пред обществеността, като предостави подробно, точно, пълно и ясно писмено описание на изобретението в патентната заявка.

Следователно, от първостепенно значение е писменото описание на изобретението да го разкрива в достатъчна степен, така че всеки специалист от съответната техническа област да може да го осъществи, позовавайки се само на описанието и чертежите, и без да влага допълнителни изобретателски усилия или творчество. Ако това не може да бъде осъществено от конкретния специалист в областта, то патентът не е разкрит в достатъчна степен и не може да бъде издаден, или пък ако е погрешно издаден, то той може да бъде отменен в последствие.

 

Нещо повече, патентни проучвания в патентни и непатентни бази данни трябва да бъдат извършени, за да се провери какви са съществуващите патенти към момента и кои следва да се вземат под внимание като най-близкото ниво на техниката в областта на изобретението. С оглед на резултати от проучването и тяхната оценка, се прави заключение, дали изобретението е патентоспособно. След това се изготвя спецификацията на патента (патентно описание) и патентни претенции, при условие че е направена положителна оценка на критериите за патентоспособност. Впоследствие, в описанието трябва да се обяснят разликите и предимствата на изобретението по отношение на известните алтернативни решения.

 

От друга страна, патентните претенции в заявката за патент определят обхвата на защита на патента. Следователно, патентните претенции са от първостепенно значение за патентованото изобретение, тъй като ако те са неправилно изготвени, дори едно наистина стойностно изобретение може да доведе до безсмислен патент, без никаква стойност, който лесно може да се „заобиколи“ или избегне от конкурентите. Освен това, изготвянето на патентните претенции и пълното описание на изобретението трябва да съчетава юридически и технически жаргон, при което използването на услугите на опитен и квалифициран патентен представител е силно препоръчително.

Приблизителното време за извършване на патентното проучване, оценката на критериите за патентоспособност и изготвянето на заявка за патент зависи от много фактори, напр. от сложността на техническата област, от обема на писменото описание на изобретението и т.н. Обикновено, процесът по изготвяне на патентно описание отнема между около 2 и 10 седмици от получаването на пълното разкритие на изобретението от изобретателя и / или заявителя на патент.

 

Веднъж изготвена, патентната спецификация може да бъде подадена, с което се дава ход на процедурата по издаване на патент, напр. за получаване закрила чрез Български патент за изобретение в Българското патентно ведомство, европейски патент за изобретение в Европейското патентно ведомство или PCT заявка.

 

С какво можем да сме Ви полезни?

 

Благодарение на дългогодишния ни опит, вече над 35 години, в областта на патентите, можем да Ви асистираме в тази трудоемка задача и да отговорим на нуждите Ви, било то за изготвяне на патентно описание и патентни претенции за заявка за български патент за изобретение, регистрация на полезен модел в България, заявка за европейски патент или за подаване на PCT заявка. Магистър Константин Тахтаджиев е EQE квалифициран европейски патентен адвокат, който е технически и юридически компетентен да изготви Вашите патентни заявки и претенции във всички технически области. Стремим се да изготвяме патентни спецификации и претенции, които водят до ранно издаване на патент и в същото време придобитите патентни права да бъдат от безспорна търговска и икономическа полза за нашите клиенти.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.