Влизане в PCT национална фаза в България

PCT НАЦИОНАЛНА ФАЗА ПРЕД БЪЛГАРСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

Влизането е PCT национална фаза в България пред Българското Патентно Ведомство трябва да се осъществи в рамките на 31 месеца от датата на подаване на РСТ заявката.

Ако приоритет е бил претендиран по заявката, то тогава 31-месечният период се изчислява от датата на най-ранния приоритет на международна заявка за патент.

В допълнение към задължителния за спазване 31-месечен период, който не може да бъде удължен, съществуват редица необходими стъпки, които трябва да бъдат изпълнени съгласно разпоредбите на българския закон за патентите.

 

На този етап, PCT заявката се преобразува в самостоятелна заявка за български патент за изобретение  или за регистрация на полезен модел в България, която ползва датата на подаване и / или датата на приоритета на международната патентна заявка.

 

Тези основни и задължителни стъпки могат да бъдат обобщени, както следва:

 

  • Назначаване на български патентен адвокат
  • Превод на цялата патентна спецификация на РСТ заявката на български език
  • Подаване на съответните документи относно влизането в РСТ национална фаза в България, както и преведеното на български език патентно описание на международната заявка
  • Заплащане на таксите за приоритет (ако е приложимо), такси за подаване, проучване и експертиза
  • Следене на множество срокове съгласно националното патентно законодателство

Как можем да Ви помогнем??

 

Нашите висококвалифицирани български патентни адвокати са винаги на Ваше разположение, когато става въпрос за влизане в националната фаза по PCT в България. Ние сме компетентни да поемем представителство по PCT заявки от всички технически области. Нашите знания и квалификации в областта на патентите ни помагат да поемем, следим и защитим цялата процедура по влизане в национална фаза в България на Вашите PCT заявки, по един по-ефективен, стабилен и правно обвързващ начин.

 

Освен това, ние сме в състояние да осигурим висококачествена и достъпна услуга за преводи на патенти на български език. Нашите специализирани патентни преводачи могат да извършват патентни преводи не само с най-високо качество, но и технически-правно прецизни. Нашият вътрешен отдел, занимаващ се с патентни преводи, се състои само от преводачи, чийто първороден език е български, притежаващи значителен опит в областта на патентите, които са компетентни да извършват патентни преводи във всички технически области.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.