Подновяване на търговска марка

ПОДНОВЯВАНЕ НА СРОКА НА ЗАКРИЛА НА ТЪРГОВСКА МАРКА

Trademark Renewals and Maintenance - KTpatent.com

Поддържане действието на регистрираните Ви търговски марки, чрез заплащане на съответните такси за подновяване на марка е важна и отговорна задача за Вашия бизнес.

Компании, притежаващи огромно портфолио от запазени търговски марки, изпитват значителни трудности при наблюдението на множеството срокове за подновяване на марки, както и заплащането на големия брой такси за подновяване в много страни.

Ние предоставяме квалифицирана, достъпна, прозрачна и опростена услуга за наблюдение и заплащане на годишните такси за подновяване на техните регистрирана марки във всички юрисдикции по света, чрез една отправна точка за контакт.

 

Наблюдаваме съответните срокове за подновяване на всяка отделна запазена марка и във всяка една държава, представляваща интерес. Впоследствие, изпращаме, в разумен срок, предварителни напомняния за предстоящия краен срок за заплащане на таксите за подновяването на марката, за да не пропуснете нито един срок където и да е по света. Това е добре дошла възможност за притежателите на марки да обмислят предварително дали все още си заслужава да подновят защитените си марки, тъй като въпросната марка може вече да не се използва в конкретна държава или пък да е загубила своята търговска и икономическа стойност.

 

Само чрез една единствена инструкция за подновяване, ние предприемаме плащането на таксите за подновяване на марката във всички страни, представляващи интерес, било то за регистрирана българска търговска маркаевропейска марка, международна марка или за национални марки в други юрисдикции.

 

Освен това, разходите Ви са допълнително редуцирани, тъй като ние предоставяме структурирани, фиксирани и прозрачни бюджети в една валута, заедно с изпращането на напомнянията за изтичащия срок за подновяване на търговската марка.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПОЛЗИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШАТА УСЛУГА ПО ПОДНОВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ?

  • Навременни напомняния за сроковете за заплащане на таксите за подновяване на марката
  • Квалифицирана и надеждна услуга
  • Една единствена и централизирана отправна точка за контакт
  • Намалена административна работа
  • Бърза и опростена процедура
  • Намалени разходи и банкови такси
  • Структурирани, фиксирани, прозрачни и предвидими разходи в 1 валута (EUR)

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.