Ръст в заявките за европейски патенти през 2018 г. от европейски компании

През 2018 г. предприятията и изобретателите продължихада подават голям брой заявки за патенти в ЕПВ, като петте най-големи региона за подаване на патенти – Европа, САЩ, Япония, Китай и Република Корея – показаха ръст.

Компаниите от страните-членки на ЕПК подадоха 3.8% повече европейски заявки за патенти през 2018 г., което е най-силният им растеж от 2010 г. насам. Всъщност, европейските компании представляват почти 40% от общия ръст на подадените заявки – повече от Китай, Япония и Република Корея заедно.

 

 

Заявките от Китай са нараснали с 8,8%, което е най-ниският им темп през последните пет години. Това се дължи главно на по-бавния растеж в някои от най-интензивните области на страната, включително компютърни технологии, електрически машини и енергия и аудио-визуални технологии. Американските и японските компании отчитат увеличение от + 2,7% и + 3,9% съответно през 2018 г., докато Република Корея, подкрепена от нарастването на заявките за патенти в областта на цифровите комуникации, електрическите машини и енергията и компютърните технологии, се повиши 13%, което обръща спада си през предходната година (2017: -3,4%).

Значителни увеличения бяха наблюдавани и от страни с по-ниски обеми на патентни заявки. За някои от тези страни, включително Сингапур (+ 20,2%), Австралия (+ 16,3%), Русия(+ 13,4%), Тайпе (+ 8,9%), Канада (+ 5,5%) и Израел (+ 4,9%) данните продължиха да се покачват, потвърждавайки, че все по-широк кръг държави от всички региони използват значително европейските патенти.

 

Източни: www.epo.orgHello world.

This is a sample box, with some sample content in it.