Влизане в EURO-PCT регионална фаза

EURO-PCT ФАЗА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

Entering into EURO-PCT phase - KTpatent.com

Влизането е PCT регионална фаза пред ЕПВ, т.нар. EURO-PCT фаза, трябва да се осъществи в рамките на 31 месеца от датата на най-ранния приоритет на РСТ заявката.

На практика, EURO-PCT фазата съчетава изискванията и правилата от Договора за патентно коопериране (РСТ) и Европейската патентна конвенция (ЕПК), което само по себе си предполага и често води до значителни затруднения и комплицираност.

Процесът на влизане в европейската фаза чрез РСТ заявка, като цяло може да бъде определен като поредица от стъпки, които трябва да бъдат предприети в комбинация със спазване на многобройни изисквания.

 

На практика, международната заявка, в която ЕПВ е посочено или избрано ведомство, и която е получила международна дата на подаване, е еквивалентна на редовно подадена европейска патентна заявка и се нарича заявка за ЕВРО-РСТ. Въпреки че процедурата често се счита за същата като редовната заявка за издаване на европейски патент, актът за влизане от международна фаза в европейска фаза сам по себе си обикновено съдържа много „уловки“. Неспазването на изискванията за влизане в ЕВРО-РСТ ще доведе до това, че заявка ще се счита за оттеглена и може да бъде безвъзвратно загубена.

В този случай, представителството чрез опитен европейски патентен адвокат е от изключителна важност. Нещо повече, често дори е задължително да се използва квалифициран европейски патентен адвокат за влизане в европейска регионална фаза (ЕВРО-РСТ фаза) за заявители, които не са нито граждани, нито имат постоянен адрес или седалище  в някоя от държавите членки на ЕПК.

 

В качеството си на EQE квалифициран европейски патентен представител, подпомагам клиентите си в сложната материя относно влизане в ЕВРО-РСТ регионална фаза пред Европейското патентно ведомство (ЕПВ), в частност следенето на всички срокове за влизане, подготовката на Евро-РСТ заявката, представителство и извършване на всички необходими действия за влизане в регионална фаза предписани от закона, включително и заплащане на съответните такси за влизане и патентните годишни такси за подновяването му, ако са дължими към момента на влизане в EURO-PCT фаза.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.