Подаване на Международна (PCT) заявка за патент

МЕЖДУНАРОДНО ПАТЕНТОВАНЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Filing and Prosecution of PCT Application - KTpatent.com

Подаването и проследяването на производството по РСТ заявка е доста сложен и тромав процес

Въпреки това, PCT заявката за патент е много стратегически подход за повечето компании, тъй като тя има редица предимства.

Ние се стремим да отдаваме значение на постоянната оптимизация и анализ на стратегиите за придобиване на права върху индустриална собственост, особено по отношение на връзката между разходи и ползи за нашите клиенти. PCT заявката определено е един от най-стратегическите и полезни подходи за изобретателите и заявители на патентни заявки.

 

За всички PCT заявки, по които поемаме представителството, започваме с изготвянето на патентното описание на изобретението, което е първата и най-важна стъпка преди започване на процедурата по PCT.

В качеството си на български и EQE квалифициран европейски патентен адвокат, подпомагам и представлявам своите клиенти при подаването и производството по техните PCT заявки  пред Българското патентно ведомство, Европейското патентно ведомство или СОИС. Квалификациите ни, съчетани с експертната и техническа компетентност и опит в областта на патентите помагат да предоставим на нашите клиенти най-добрите възможни решения за защита на техните изобретения в световен мащаб.

 

След приключване на международната фаза, допълнително съдействаме и представляваме нашите клиенти при получаването на защита на техните изобретения на национално ниво, напр. под формата на български патент и / или на регионално ниво, напр. под формата на европейски патент.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.