Регистрация на международен промишлен дизайн

МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Filing and prosecution of International Industrial Design Registration at WIPO - KTpatent.com

Подаването и последващата защита на международна регистрация на промишлен дизайн е основен стратегически подход

в контекста на динамичното развитие на международните икономически отношения, където ролята на дизайните на международните и вътрешните пазари нараства с огромни темпове.

Що се отнася до въпроса, в кои чужди страни трябва да се осигури защита на продуктите Ви чрез промишлен дизайн, ние като български и европейски адвокати в областта на промишлените дизайни сравняваме и съчетаваме нашия опит в световен мащаб и информация по отношение на дизайните във всяка чужда страна, в която се предвижда защита.

 

Ние се стремим да отдаваме значение на постоянната оптимизация и анализ на стратегиите за придобиване на права върху индустриална собственост, особено по отношение на връзката между разходи и ползи за нашите клиенти. Международният промишлен дизайн определено е един от най-стратегическите и ценни подходи за компании и лица, които планират да разширят бизнеса си по целия свят по най-надеждния и рентабилен начин.

 

В сравнение с международната система за регистрация на търговски марки, системата за закрила на международен промишлен дизайн не изисква базова / първоначална заявка и / или регистрация на национални промишлени дизайни. Например, от българските и европейските заявители не се изисква нито да имат регистриран български промишлен дизайн, нито промишлен дизайн на Общността (RCD).

Притежавайки квалификации като български и европейски адвокат по промишлен дизайн, подпомагаме и представляваме своите клиенти при подаването и производството по техните заявки за международна регистрация на дизайни пред Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

 

Освен това, съдействаме и в случай на повдигнати възражения от националните служби за дизайни в предписаните 6-12 месеца след Международната регистрация на дизайна. Благодарение на нашето международно установено сътрудничество с признати бюра по дизайни и адвокати във всички международни юрисдикции, ние предоставяме на клиенти си квалифицирана, достъпна, прозрачна и опростена услуга за защита на техните дизайни на национално ниво, в случай на такъв отказ на международния им дизайн.

 

Международната система за закрила на дизайни не осигурява защита в страната на произхода. Следователно, в комбинация с нашите услуги по заявяване и последващо представителство в производството по регистрация на български промишлен дизайн и регистрация на промишлен дизайн на Общността (RCD), Вие се възползвате от една напълно централизирана услуга чрез една отправна точка за контакт, която осигурява най-ефективната световна защита за всеки бизнес.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.