Патентни проучвания и стратегии

ИЗГОТВЯНЕ НА ПАТЕНТНИ ПРОУЧВАНИЯ И СТРАТЕГИИ

Patent searches and strategies - KTpatent.com

В днешната бързоразвиваща се икономика, патентната стратегия на иновативните и модерно мислещи предприятия трябва да бъде ключов фактор в тяхната бизнес стратегия.

Що се отнася до въпроса, в кои чужди страни, ако има такива, трябва да се получи патентна защита, заедно с нашите клиенти ние сравняваме и комбинираме нашия опит и информация за ситуацията, която преобладава по отношение на всяка чужда страна, в която се предвижда защита.

 

Хората често имат иновативни идеи с огромен потенциал за развитие в ценни и значими изобретения  и впоследствие в ценни патенти, ако са защитени и разработени правилно. Наличието само на идея не Ви носи ползи и печалби. За да извлечете максимума от Вашите идеи, то трябва да ги материализирате , трансформирайки ги в подходяща форма на интелектуална собственост като например патент за изобретение или регистрация на полезен модел.

 

Ние предоставяме професионални съвети и патентни консултации в изготвяне на най-успешната възможна патентна стратегия за защита и реализацията на иновативните решения на клиентите си, отчитайки всеки отделен случай. Например, относно най-ефикасния подход при подаване на заявка за патент, по-специално дали да бъде подадена заявка за български патент за изобретение, съчетана или допълнена с регистрация на полезен модел в България, или насочена регионално към европейски патент или глобално към PCT заявка.

 

Като неизменна част от нашия патентен стратегически подход, ние също така предварително се консултираме с утвърдените чуждестранни патентни кантори, с които имаме установено сътрудничество, и в които юрисдикции се търси закрила чрез патент, относно възможностите и шансовете за успех на патента закрила в конкретните държави, представляващи интерес за клиентите ни.

Предварителните патенти проучвания за предшестващото състояние на техниката могат да Ви спестят време и ресурси, ако например при проучването се открият документи от предшестващото състояние на техниката, които могат да възпрепятстват патентоването на Вашето изобретение. Освен това, патенти проучвания за предшестващото състояние на техниката са задължителна част от процеса по изготвяне на патенти описания .

 

Проучванията за предшестващото състояние на техниката,  следва да обхващат не само патентни документи, а и всичката релевантна непатентна литература, включително технически и научни списания, учебници, доклади от конференции, дисертации, уебсайтове, фирмени брошури, търговски публикации и статии от вестници.

 

Помощта и сътрудничеството с компетентен патентен адвокат често е от решаващо значение за ясното определяне кое от намерените документи на практика е включено в предшестващото състояние на техниката. С нашия значителен опит в областта на патентите, можете да разчитате на патенти ни проучвания за предшестващото състояние на техниката и правните ни становища свързани с тях.

 

В допълнение към това извършваме и проучвания за патентна чистота (Freedom To Operate – FTO searches), за да предоставим на нашите клиенти актуална информация относно патентната ситуация в техническата им област на приложение и да ги предпазим от евентуални нарушения на чужди патентни права. Проучванията за патентна чистота (Freedom To Operate – FTO searches) са от първостепенно значение и трябва да бъдат основен приоритет не само на заявители на патенти, но и на стартиращи компании, които ползват вече известни технологии.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.