Патентни годишни такси

ПАТЕТНИ ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА ПОДНОВЯВАНЕТО МУ

Patent maintaining renewal fees - KTpatent.com

Поддържането действието на издадените Ви патенти, , чрез заплащане на съответните такси за подновяване на патенти е важна и отговорна задача за Вашия бизнес.

Компании, притежаващи огромно портфолио от издадени патенти, изпитват значителни трудности при наблюдението на множеството срокове за подновяване на патенти, както и заплащането на големия брой такси за подновяване в много страни.

Ние предоставяме на нашите клиенти квалифицирана, достъпна, прозрачна и опростена услуга за наблюдение и заплащане на годишните такси за подновяване на техните издадени и действащи патенти във всички юрисдикции по света, чрез една отправна точка за контакт.

 

Ние наблюдаваме съответните срокове за подновяване на всеки отделен патент и във всяка една държава, представляваща интерес. Впоследствие, изпращаме в разумен срок предварителни напомняния за предстоящия краен срок за заплащане на годишните патентни такси, за да не пропуснете нито един срок където и да е по света. Това е добре дошла възможност за притежателите на патенти да обмислят предварително дали все още си заслужава да подновят патентите си, тъй като въпросният патент може вече да не се използва в конкретна държава или пък да е загубил своята търговска и икономическа стойност.

 

Само чрез една единствена инструкция за подновяване, ние предприемаме плащането на годишните такси за подновяване на патента във всички страни, представляващи интерес, било то за издаден български патент, европейски патент, или подадена заявка европейски патент, влизане в ЕВРО-РСТ регионална фаза, валидизация на Европейски патент, валидизация на Европейски патент в България, регистриран полезен модел в България или полезни модели в чужбина, или за национални патенти в други юрисдикции.

 

Освен това, разходите Ви са допълнително редуцирани, тъй като ние предоставяме структурирани, фиксирани и прозрачни бюджети, заедно с изпращането на напомнянията за изтичащия срок за годишната такса на патента.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПОЛЗИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШАТА УСЛУГА ПО ПОДНОВЯВАНЕ НА ПАТЕНТИ?

  • Навременни напомняния за сроковете за заплащане на таксите за подновяване на патента
  • Една единствена и централизирана отправна точка за контакт
  • Квалифицирана и надеждна услуга
  • Намалена административна работа
  • Бърза и опростена процедура
  • Намалени разходи и банкови такси
  • Структурирани, фиксирани, прозрачни и предвидими разходи в 1 валута (EUR)

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.