Константин Тахтаджиев

Български и Европейски патентен адвокат

Български и Европейски адвокат по търговски марки и дизайни

 

Адрес: ж.к. Гоце Делчев

бл. 237 | вх. Б | ет. 4 | ап. 28

1404 София | България

Телефон: +359 2 858 03 45

Факс: +359 2 858 03 45

E-mail: tahtad@ktpatent.comМоля кликнете с мишката върху Знаме.

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.