Регистрация на български промишлен дизайн

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН В БЪЛГАРИЯ

Registration of Industrial Design in Bulgaria - KTpatent.com

В случай, че желаете да регистрирате Вашия промишлен дизайн в България,

препоръчително е да се консултирате с опитен български патентен представител в областта на промишлените дизайни, който може да Ви посъветва дали продуктът отговаря на изискванията за регистрация на дизайн и който знае как да представи външния вид на продукта в заявката за промишлен дизайн, за да придобиете възможно най-широка защита.

Често продукти с творчески и стойностен външен вид не могат да бъдат защитени чрез регистрация за промишлен дизайн поради неразбиране и неспазване на множеството изисквания съгласно българския закон за промишлените дизайни. Дори и да е регистриран, защитата предоставена върху дизайна, може да не е правно издържана и по този начин да не защитава интереса на притежателя му поради лошо представяне на въпросния дизайн.

 

В този случай тясното сътрудничество и личният диалог между дизайнера / автора и неговия български адвокат по промишлени дизайни е от изключителна важност, за да могат да се идентифицират възможно най-прецизно главните аспекти на творческото развитие на дизайна на продукта.

 

Ние сме квалифицирани в защитата на промишлените дизайни в най-широкия смисъл на думата. Нашите услуги по запазване на дизайн включват не само подаване и последващо представителство по производството на заявката за регистриране на промишлен дизайн пред Българското патентно ведомство, но и поддържане (подновяване срокът на действие на промишлен дизайн), прехвърляне на права върху регистриран промишлен дизайн, защита на придобитите права от дизайна и лицензиране на регистриран дизайн В България.

 

Заедно с нашите клиенти, ние определяме най-правилната стратегия за защита на интелектуална собственост. Напълно е възможно в допълнение към естетическите характеристики на един продукт, същият да има и някои технически и функционални подобрения, които също си заслужават да бъдат защитени.

В такива случаи, заедно определяме техническите признаци на продукта и допълнително осигуряваме подкрепа за защитата на тези аспекти, чрез подаване на заявка за български патент за изобретение и / или заявка за регистрация на полезен модел в България.

 

Въпреки, че целият процес за получаване на запазен български промишлен дизайн е сравнително кратък, отнема само 1-3 месеца, той не е рутинна административна процедура и може да съдържа много уловки. Нашият експертен опит в областта на дизайните е необходим, за да получите правно обвързваща защита на Вашата, избягвайки всякакви пречки и възникването на допълнителни разходи.

 

В лицето на Константин Тахтаджиев, като квалифициран български адвокат по индустриален дизайн с богат опит в тази специфична сфера на интелектуалната собственост, ние предоставяме експертно мнение и представителство по време на процеса на регистрация на промишлен дизайн в България. Нашият екип предоставя висококвалифицирани патентни консултации и услуги в областта на промишления дизайн пред Българското Патентно Ведомство (БПВ), Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), както и в производства пред българските съдилища, които в комбинация с нашите услуги по регистрация на дизайн на общността ( RCD) и регистрацията на международен промишлен дизайн могат да осигурят най-добрия стратегически подход в световен мащаб.

 

Нашата отдаденост, индивидуален подход към всеки клиент и професионализъм, водят до получаване на защитен промишлен дизайн, валиден за територията на България, който носи стойност на активите на нашите клиенти и тяхното бизнес портфолио.

НАШИЯТ ПРОЦЕС ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН В БЪЛГАРИЯ:

* ЗАБЕЛЕЖКИ: 1) Всички срокове са изчислени от датата на подаване на заявката и са приблизителни и индикативни; 2) Адвокатските хонорари не са включени и всички държавни такси са приблизителни и условни

Среща с клиента и запознаване с неговите бизнес цели

0 СЕДМИЦИ

Запознаваме се с Вашите териториални цели, бюджет и продукти, които предлагате в търговията, както и техните естетически концепции.

Първоначална оценка на дизайна

0 СЕДМИЦИ

Извършваме първоначална оценка на избраните за защита от Вас дизайни, и предоставяме обективно правно становище относно неговата регистрабилност. В случай, че Вашият дизайн не се счита за промишлен дизайн, ние Ви предоставяме препоръки как да го защитите чрез алтернативни IP обекти или пък да го превърнете в дизайн.

Предварително проучване на дизайна

2-10 РАБОТНИ ДНИ

Извършваме предварително проучване за наличие на новост и конфликт с идентични или объркващо подобни по-ранни права върху дизайни на територията на България. Продължителността на търсенето може да бъде различна в зависимост от нуждите на клиентите.

Анализ на резултатите от предварителното проучване

5-10 РАБОТНИ ДНИ

Ние се стремим да предоставяме възможно най-обективно правно становище относно шансовете за успешна регистрация на Вашия дизайн, основани на резултатите от проучването, които никога обаче не са 100% изчерпателни. Ние сме прозрачни и не скриваме проблематичните резултати. Напротив, ние сме обективни и с отрицателните резултати (ако има такива) и Ви предоставяме нашите съвети и препоръки за избягване на възможните правни конфликти. В противен случай Вашият запазен дизайн може да се окаже грешна инвестиция и дори във вреда на Вашия бизнес в дългосрочен план.

Подготвяне и подаване на заявка за регистрация на промишлен дизайн в България

2-10 РАБОТНИ ДНИ ОТ СТЪПКА 1

След като получим „зелена светлина“ от проучването на търговската марка и от клиента, подготвяме щателно заявката за защита на дизайна и я съгласуваме окончателно одобрение. След потвърждение от страна на клиента, ние подаваме дизайна в БПВ и следим производството по него. Заплащаме и държавните такси, дължими при етапа на подаване на заявката, които възлизат на 110 ЛЕВА и покриват само 1 дизайн. Допълнителна такса в размер на 35 ЛЕВА се заплаща и за всеки дизайн над 1-вия, в случай на подаване на множествена заявка за дизайн, когато продуктите са едни и същи или принадлежат на един и същи клас. Уведомяваме клиента за извършените от нас действия.

Регистрация и издаване на свидетелство за промишлен дизайн в България

1-3 МЕСЕЦА ОТ ДАТА НА ПОДАВАНЕ

Ние регистрираме Вашия дизайн и заплащаме съответните държавни такси за регистрация, които възлизат на 260 ЛЕВА за 1 изображение и допълнителна такса от 30 ЛЕВА се заплаща за всяко допълнително изображение, за всеки отделен дизайн. Вашият защитен дизайн е вече факт и той се публикува в официалния бюлетин за дизайни на Българското патентно ведомство. Издаденото удостоверение за регистрация на промишления дизайн в България се препраща на клиента заедно с нашето уведомление и отчет относно успешната регистрация. Процедурата по регистрация е приключена и Вашият дизайн надлежно се записва в нашата база данни за наблюдение на срока на неговата защита. Срокът на закрила на регистриран български дизайн е 10 години от датата на подаване.

Подновяване на регистрацията на БГ дизайн

10 години от датата на подаване

Изпращаме своевременни напомняния за подновяването на регистрацията на дизайна - в разумен срок преди изтичане на 10-годишния период на закрила. Регистрацията може да бъде подновена за 3 последователни периода от 5 години, максимум 25 години от датата на подаване. Държавните такси за подновяването на регистрацията на дизайн в България възлизат на 270 лева за първо подновяване; 360 лева за второ подновяване и 500 лева за трето подновяване.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.