Нова корпоративна идентиченост и уебсайт на патентно бюро K Tahtadjiev

Радваме се да съобщим, че след месеци на интензивна работа новата ни корпоративна идентичност и преработеният уеб сайт току-що станаха факт.

Нашата цел беше да променим нашата корпоративна идентичност, която ще бъде по-успешна, модерна, стилна и привлекателна, което от своя страна ще ни помогне да представим нашата мисия и цели. Неизменнаа част от тази промяна е и необходимостта от нов бутиков уебсайт, който е добре балансиран и технологично съвременен. Основните цели на новия ни уеб сайт бяха да предоставим на всички крайни потребители по-подробна и изчерпателна информация за обектите на интелектуалната собственост , по-специално патенти, търговски марки, полезни модели и промишлени дизайни. Освен това, нашата цел беше да илюстрираме детайлно услугите, които предлагаме в областта на иднустриалната собственост, за да увеличим въздействието на използваемостта върху нашите настоящи и потенциални клиенти.

Благодарения на стила, индивидуализма, креативността и отдадеността на младия дизайнерски екип на Pixel House, всички цели бяха успешно постигнати и развити. Според нас, това, което те създадоха, е една различна, балансирана и привлекателна корпоративна идентичност и уеб сайт.

За всеки IP обект сме предоставили подробна обща информация, която би била по-полезна за всички потребители, включително тези, които въобще не са запознати с индустриалната собственост. В допълнение към това,  бе илюстрирана по-детайлна и конкретна информация за някои от обектите на индустриалан, които представляват интерес и в която ние сме компетентни да се справим,като напр. български патент за изобретение, европейски патент за изобретение, българска търговска марка, европейска търговска марка и др. Информацията включва илюстрация на съответните процедури, приблизителни срокове за завършване на процедурата, разходи и основни причини за използването на въпросния обект на ИС.

 

И накрая, нашите услуги бяха разделени в голяма и подробна степен, така че да можем подробно да илюстрираме нашата компетентност във всяка услуга, която предлагаме. Например, нашите патентни услуги в момента представляват пълното необходимо съдействие, която можем да предоставим на нашите клиенти, в този конкретен обект на ИС. Същото се отнася и за услугите, свързани с търговски марки, услугите за полезните модели и услугите за промишлен дизай.Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.