ЗА НАС

Български и Европейски адвокат по патенти,
търговски марки и промишлен дизайн

Основано през 1993 г., патентното бюро “K TAHTADJIEV” е едно от водещите бюра в областта на индустриалната собственост (IP) в България, практикуващо дейността повече от 35 години.

 

Нашият екип е квалифициран да предостави консултации и представителство във връзка със защитата на патенти за изобретения във всички основни технически области, както и в областта на най-новите технологии, разпростиращи се от механика до електроника и телекомуникации, от химия и фармация до биотехнологии, от топография на полупроводници до патентна защита на софтуер.

 

Ние се стремим да отдаваме значение на постоянната оптимизация и анализ на стратегиите за придобиване на права върху индустриална собственост, особено по отношение на връзката между разходи и ползи за нашите клиенти. Нашата философия е, че при защитата на правата върху обектите на индустриална собственост, техническата квалификация и стабилната аргументация са над всичко останало.

Акцентът на бюрото е върху подготовка, подаване, проследяване на процедурата и представителство по заявки за български патент, заявки за Европейски патент, валидизация на Европейски патенти,  валидизация на Европейски патенти в България, PCT заявки, PCT национална фаза в Българиа, EURO-PCT регионална фаза, регистрация на полезни модели в България и чужбина, регистрация на българска търговска марка, регистрация на европейска търговска марка, регистрация на международна търговска марка и регистрация на промишлени дизайни, както и поддържане и защита на придобитите права на индустриална собственост от български и чуждестранни клиенти.

 

Загрижеността ни към изискванията на нашите клиенти се разкрива в детайли, показвайки техническата ни компетентност и индивидуален подход, произтичащи от нашето личностно отношение и отдаденост. Ние силно вярваме, че в настоящите драстично увеличаващи се иновативни тенденции, креативното и нестандартно мислене и подход в защитата на индустриалната собственост, трябва да бъде основен наш приоритет.

магистър Константин Тахтаджиев

 • Европейски патентен адвокат (EQE квалифициран)
 • Български патентен адвокат
 • Европейски представител по търговски марки и промишлен дизайн
 • Български представител по търговски марки и промишлен дизайн

Практика и професионален опит:

 

Магистър Константин Тахтаджиев е завършил бакалавърска степен на обучение в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в София, специалност приложна математика. Завършва и магистърска степен в Софийския университет в София , специалност „защита на информацията в компютърните системи и мрежи“. Константин се присъединява към екипа на патентното бюрото K TAHTADJIEV през 2007 г . и се фокусира главно върху подготовката, подаването, проследяване на процедурата и представителството по заявки за български патенти за изобретения и регистрации на полезни модели, PCT заявки , заявки за Европейски патенти, валидизация на Европейски патенти, патентни проучвания и стратегии. Благодарение на придобития опит и знания като стажант в патентното бюро, впоследствие той издържа всички изпити за вписване в списъка като адвокат по патенти, търговски марки и промишлени дизайни пред Българското патентно ведомство. Константин е придобил и богат опит във всички аспекти на търговските марки и промишлени дизайни, включително подаване на заявки, проследяване на процедурите и регистрация на търговски марки, опозиции, поддържане на придобити права на ИС, проучвания, нарушения, наказателни и съдебни производства и стратегически въпроси пред Българското Патентно Ведомство, Европейското патентно ведомство (ЕПВ), EUIPO и СОИС.

 

През 2018 г., Константин успешно полага всички EQE (European Qualifying Examination) изпити пред Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в Мюнхен от първия си опит и придобива авторитетната квалификация на Европейски Патентен Адвокат. Към настоящия момент Константин е сред малцината активно действащи европейските патентни адвокати в България, който е вписан в списъка на квалифицираните европейски патентни представители преди ЕПВ чрез полагане на EQE изпит, а не е вписан по право, базирано на предходно придобитата си квалификация на Български патентен представител.

 

През 2020 г., Константин също успешно завърши Европейската образователна програма за търговски марки и дизайни (ETMD), организирана от Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO), където придоби специфичен квалифициран опит и знания във всички процедурни и съдебни аспекти, свързани с търговските марки и дизайни на Европейския съюз пред EUIPO, Общия съд и Европейския съд.

 

Магистър Константин Тахтаджиев е член на Международната асоциация за защита на интелектуалната собственост (AIPPI) и на Института на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство (EPI). Наскоро избран за заместник-член на Съвета на Европейския патентен институт.

Квалификации:

 

 • Европейски патентен адвокат (EQE квалифициран) вписан под № 9277890
 • Български патентен адвокат – патенти, търговски марки и дизайни, вписан под № 398 в списъка на представителите по индустриална собственост на Р. България
 • Европейски адвокат по търговски марки и  промишлен дизайн дизайни регистриран под  No. 640711

 

Образование:

 

 • Магистърска степен по „защита на информацията в компютърните системи и мрежи“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София
 • Бакалавърска степен – „приложна математика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София
 • IT инженер – CISCO Academy
 • Образователна програма на EUIPO за търговски марки и дизайн (ETMD)

 

Чужди езици:

 

Английски, Руски

ОТЛИЧИЯ

IP Rising Star in Bulgaria for 2023 K TAHTADJIEV
Best Patent Lawyer in-Bulgaria-for 2023 K TAHTADJIEV
Best Trademark Lawyer in Bulgaria for 2023 - K TAHTADJIEV

ИСТОРИЯТА НА K TAHTADJIEV

инж. Костадин Тахтаджиев

инж. Костадин Тахтаджиев (†) основава патентното си бюро през 1993 г. и оттогава започва частната си практика като български и европейски адвокат по патенти и търговски марки. Той беше регистриран под № 1 в списъка на представителите на индустриалната собственост пред Българското патентно ведомство и е един от основателите на АПИС (Асоциация на българските представители по индустриалната собственост), бивш член на AIPPI и EPI.

 

Преди да започне своята частна практика и да създаде своя собствена патентна кантора през 1993 г., инж. Костадин Тахтаджиев завършва Техническия университет в гр. София, специалност машинен инженер, след което работи по своята специалност 17 години в металургията и 18 години в Патентното ведомство на Р. България, като експерт и ръководител на отдела по експертиза на патенти в областта на машиностроенето.

 

През годините на частната си практика той натрупа значителен опит, обединявайки се в сътрудничество с европейски и световно признати патенти адвокатски кантори, чуждестранни международни компании и предприемачи от всички браншове на индустрията, което от своя страна допринесе и изгради добрата репутация и име на нашето патентно бюро.

Имате нужда от съдействие?

 

EQE квалифициран Европейски Патентен Адвокат, Марки и Дизайни | Български адвокат патенти, търговски марки и дизайни

Свържете се с нас

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.