Първата европейска патентна заявка e публикувана преди 40 години

Преди 40 години, на 20 декември, ЕПВ публикува своята първа европейска патентна заявка, ЕР 0 000 001. Подадена от Европейската общност за атомна енергия, заявката се отнася до „термична термопомпа“. Съответният европейски патент е издаден на 7 януари 1981 г.

ЕР 0 000 001 беше само една от 112 заявки, публикувани в този ден. Други включват „комбинирана ключалка“ (EP 0 000 003), „устройство за повдигане“ (EP 0 000 008) и „Метод за производство на аминоформалдехидни смоли“ (ЕР 0 000 096). Те са били подадени от заявители със седалище в Люксембург, Швеция, Великобритания, САЩ, Япония и други страни.

 

Първата европейска заявка за патент, ЕР 0 000 001, беше подадена от Euratom и публикувана на 20 декември 1978 г.

„Тези първи заявки за патенти отбелязаха първоначалния принос на тогавашното неотдавно отворено Европейско патентно ведомство към световната колекция от патентна информация“, заяви президентът на ЕПО Антонио Кампинос. „ЕПВ е публикувало повече от 3,4 милиона патентни заявки от тогава – и над 1,7 милиона издадени патента. Тези документи предоставят информация за последните развития във всички области на технологията. Осигуряването на публичен достъп до тях винаги е било неразделна част от подкрепата на ЕПВ за иновации в Европа. “

През ноември тази година ЕПВ стартира и бета версия на новата си услуга Espacenet, за да осигури ефективен и бърз достъп до патентна информация, тъй като обемът на данните нараства.

2018 г. отбеляза редица годишнини за патентна информация в Европа, включително 30 години от приемането на специална патентна информационна политика от Европейската патентна организация, 20 години от стартирането на безплатния онлайн инструмент за търсене на патенти на ЕПВ, Espacenet и 10 години от създаването на Европейския патентен регистър.

 

Източник: www.epo.org

 Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.