Pravitelstvoto na Velikobritaniya othvurli uchastieto si v sporazumenieto za Edinen patenten sud K Tahtadjiev

Великобритания отхвърли участието си в споразумението за Единен патентен съд (ЕПС)

Дългочаканата мечта на малките и средни предприятия за Европейски патент с единно действие (Европейски единен патент) и Единен патентен съд (ЕПС) по всичко личи, че няма да бъде осъществена. Както се очакваше, правителството на Обединеното кралство потвърди, че няма да участва в Единния патентен съд (ЕПС / UPC) след Брекзит и няма да се съгласи с каквито и да било задължения техните закони да бъдат приведени в съответствие с тези на ЕС или институциите на ЕС, включително Съда на Европейския съюз, да имат юрисдикция във Великобритания.

Съдът на Европейския съюз играе важна роля в споразумението за Единен патентен съд (ЕПС) като краен арбитър на правото на ЕС, докато Единният патентен съд прилага правото на Съюза в неговата цялост и зачита неговото върховенство, както е предвидено в член 20 от споразумението.

От службата на министър-председателя на Обединеното кралство потвърдиха, че Обединеното кралство няма да участва в системата на Единен патент съд, с думите: „Участието в съд, който прилага правото на ЕС и обвързан със Съда на Европейския съюз, е в противоречие с нашите цели да станем независима самоуправляваща се нация“.

Обединеното кралство трябваше да играе водеща роля в системата на ЕПС предвид факта, че централното отделение на Единния патентен съд, отговарящ за патентните дела в техническите области на човешки потребности, химия и металургия, беше разпределено да бъде в Лондон. В случай, че ратификацията на споразумението за ЕПС продължи напред, един от очевидните проблеми, които трябва да се решат, са преместването на лондонския клон на централното отделение на ЕПС. Възможни кандидати с особен интерес са Италия, Холандия и Дания.

Това решение на британското правителство оставя под въпрос дали останалите 25 държави от ЕС, ратифицирали споразумениет, все още ще се придържат към прилагането на европейския унитарен(единен) патент. Със сигурност, цялата система ще бъде по-малко привлекателна, тъй като значителната икономика на Обединеното кралство вече не е част от бленуваната единна европейска патентна система.

Ще бъде интересно да проследим дали проектът за ЕПС ще влезе в сила без Великобритания като член. Решаваща е думата на Германия, тъй като съдебно решение относно ЕПС е все още в очакване за постановление от Федералния конституционен съд на Германия.Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.