Sistemata-za-izdavane-na-edinen-patent-startira-na-01-yuni-2023

Единната патентна система за издаване на европейски патенти с единно действие (Единен патент) ще започне на 1 юни 2023 г.

Дългоочакваната Единна патентна система за издаване на европейски патенти с единно действие (Единен патент или унитарен патент) най-накрая ще стане реалност, тъй като понастоящем се предвижда да започне на 1 юни 2023 г.

Единният патент (Унитарният патент) ще направи възможно получаването на патентна защита в до 25 държави-членки на ЕС чрез подаване на едно единствено искане до ЕПВ. Те ще се основават на европейски патенти, издадени от ЕПВ съгласно правилата на Европейската патентна конвенция (ЕПК), така че нищо няма да се промени във фазата преди издаване и ще се прилагат същите високи стандарти за качествено проучване и експертиза. След издаването на европейски патент притежателят на патента ще може да поиска единно действие, като по този начин получи единен патент, който осигурява еднаква патентна защита в до 25 държави-членки на ЕС.

Очаква се системата за единен патент да започне на 1 юни 2023 г., както е отразено на уебсайта на Единния патентен съд (UPC). Тъй като системата за единен патент е неразривно свързана със създаването на Единен патентен съд (UPC), който ще има юрисдикция над единните патенти и класическите европейски патенти, това означава, че на същата дата Споразумението за единен патентен съд (UPCA) ще влезе в сила, когато двата регламента на ЕС за създаване на единен патент (Регламенти (ЕС) № 1257/2012 и (ЕС) № 1260/2012) ще започнат да се прилагат.

Първоначалната пътна карта предвиждаше 1 януари 2023 г. като начало на т.н. Sunrise Period с влизане в сила на UPCA на 1 април 2023 г. Началото на Sunrise Period обаче се отлага с два месеца, а именно до 1 март 2023 г. Допълнителното време има за цел да позволи на бъдещите потребители да се подготвят за строгите изисквания за удостоверяване на потребителите, което ще се изисква за достъп до системата за управление на случаи – the Case Management System  (CMS) и за подписване на документи.

Nachalo-na-novata-sistema-za-izdavane-na-edinen-patent-pred-EPVСледователно, считано от 1 юни 2023 г., притежателите на издаден европейски патент ще могат да подадат искане за единно действие в ЕПВ, за да получат единен патент в рамките на един месец след датата на публикуване съобщението за издаването му в Европейския патентен бюлетин.

В допълнение към това, новият Единен патентен съд (UPC) също ще има компетенции централизирано да разглежда наказателни производства и да обявява за недействителни Единни патенти (Унитарни патенти), както и валидизирани европейски патенти (EP) чрез класическия начин за валидизация на европейски патенти във всяка от участващите държавите-членки на UPCA. Трябва да се има предвид, че това се отнася и за всички вече валидизирани европейски патенти (EP) в договарящите страни, където класическият европейски патент е бил издаден преди влизането в сила на новата Единна патентна система. В случай че притежателите на такива вече валидирани европейски патенти не желаят да се възползват от Единния патентен съд, от началото на Sunrise периода на 1 март 2023 г., те могат да се откажат (opt-out) от юрисдикцията на UPC, за да предотвратят участието си в неизвестните към момента UPC процедури и компетентност. Трябва да се подчертае, че отказът не е възможен за единен патент (унитарен патент), тъй като единните патенти винаги са под юрисдикцията на UPC и не могат да бъдат отделени от нея чрез opt-out процедура.

За да може заявителят да се възползва от Унитарния патент, ЕПВ реши да въведе две преходни мерки, приложими към заявките за европейски патенти, достигнали финалната фаза на процедурата за издаване. Тези мерки са налични преди влизането в сила на системата за единен патент, считано от 1 януари 2023 г.

Двете преходни мерки са взаимно свързани, но различни от процедурна гледна точка. Те ще бъдат достъпни за заявки за европейски патенти, за които е изпратено съобщение съгласно Правило 71(3) ЕПК, т.е. които са достигнали финалната фаза на процедурите за издаване. След като експертизният отдел реши, че може да бъде издаден европейски патент, той трябва да информира заявителя за текста, въз основа на който възнамерява да направи това (т.нар. „IGRA“ – намерение за издаване). Този текст се съобщава на заявителя чрез изпращане на съобщението съгласно Правило 71(3) ЕПК.

Първата преходна мярка ще позволи на заявителите да подават ранни искания за единно действие на своите европейски патентни заявки още преди началото на системата за единен патент. Това ще позволи на ЕПВ да регистрира единен ефект незабавно при стартиране на системата, при условие че са изпълнени всички съответни изисквания. ЕПВ ще приема ранни искания за единно действие от 1 януари 2023 г. Освен това, ранни искания за единно действие могат да се подават само за европейски патентни заявки, по отношение на които е изпратено съобщение съгласно Правило 71(3) ЕПК.

Ако са изпълнени изискванията за регистрация на единно действие, както е предвидено в Правилата, отнасящи се до единната патентна защита, ЕПВ ще регистрира единно действие, след като системата за единен патент стартира и ще съобщи датата на тази регистрация на заявителя. В противен случай той ще покани заявителя да коригира недостатъците, ако е необходимо, или ще отхвърли искането. Трябва да се отбележи, че заявителите ще получат съобщение относно резултата от тяхното искане за единно действие най-рано няколко дни след публикуване съобщението за издаването на съответния европейски патент в Европейския патентен бюлетин след началото на Единната патентна система. ЕПВ обаче ще информира заявителите за формални недостатъци още преди влизането в сила на правилата, свързани с единната патентна защита, като им дава възможност да направят корекции своевременно.

Когато ранно искане за единно действие е подадено преди 1 януари 2023 г. и/или ако не е изпратено съобщение съгласно Правило 71(3) ЕПК, то не може да се третира като искане за единно действие. Заявителят ще бъде информиран за това и ще може да подаде отново заявката, след като условията бъдат изпълнени. Моля, имайте предвид, че възможността за подаване на ранни заявки ще бъде налична само до началната дата на системата за единен патент.

Втората преходна мярка ще предостави възможност на заявителя да поиска отлагане на издаването на решението за издаване на европейски патент след изпращане на съобщение съгласно Правило 71(3) ЕПК от ЕПВ и преди да одобри текста, предназначен за издаване. Това ще направи европейски патент допустим за защита с единен патент, който иначе би бил предоставен преди началото на новата система, и ще избегне пропускането на възможностите на заявителите да получат единен патент в преходната фаза.

ЕПВ ще приема искания за забавяне на издаването на разрешение от 1 януари 2023 г. Освен това искане за забавяне може да бъде валидно подадено само за европейски патентни заявки, по отношение на които заявителят е бил информиран за текста, на чиято база се възнамерява издаване на патента чрез съобщение съгласно Правило 71(3) ЕПК, но все още не е одобрил този текст. Молба за забавяне, подадена в деня на одобрението на текста, на база на който се възнамерява издаване на патента, ще се счита за валидно подадена. Моля, имайте предвид, че искания за забавяне на издаването на решението могат да се подават само до началната дата на системата за единен патент.

Съгласно редовния режим след влизане в сила на новата единна патентна система ще може да се поиска регистрацията на единен патент за всеки европейски патент, издаден на или след датата на влизане в сила на Споразумението за Единен Патентен Съд (UPCA).

Понастоящем (декември 2022 г.), единният патент може да обхваща само 17 от всичките 25 участващи държави-членки на ЕС (Австрия, Белгия, България, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Португалия, Словения и Швеция), тъй като останалите страни от ЕС (Кипър, Чехия, Гърция, Унгария, Ирландия, Румъния, Словакия) все още не са ратифицирали Споразумението за Единен Патентен Съд (UPCA).

Edinen-patent-teritorialno-deistvie-17-darzhavi-chlenki-na-ESОставащите ратификации от държавите-членки на ЕС вероятно ще се извършват последователно, така че може да има различни поколения единни патенти с различно териториално покритие. Покритието на дадено поколение единни патенти ще остане същото за целия им живот, независимо от всички последващи ратификации на Споразумението за Единен Патентен Съд (UPCA) след датата на регистрация на единното действие. С други думи, няма да има разширяване на териториалното покритие на единните патенти към други държави-членки, които ратифицират за Споразумението за Единен Патентен Съд (UPCA) след регистрацията на единното действие от ЕПВ.

При нужда от допълнителна информация и съдействие при регистрация на единно действие за Вашите европейски патенти пред ЕПВ или отказа от юрисдикция пред UPC, моля, не се колебайте да се свържете с нас – бюро за патенти и търговски марки K TAHTADJIEV, и за нас ще бъде привилегия да Ви съдейства в това отношение.

*Източници на изображения и информация в статията: www.epo.org, www.unified-patent-court.orgHello world.

This is a sample box, with some sample content in it.