Германия отказа да ратифицира споразумението за Единен патентен съд (UPC)

Gemaniya otkaza ratificiraneto na sporazumenieto za edinen patenten sud UPC KTpatent

Германия отказа да ратифицира споразумението за Единен патентен съд (UPC)

След неотдавнашното съобщение на британското правителство, че ще се оттегли от Споразумението за единен патентен съд (ЕПС/UPC), бъдещето на UPC в Европа изглежда изключително несигурно, след като Германия каза „НЕ“ на UPC.

Германският федерален конституционен съд („Bundesverfassungsgericht“) издаде дългоочакваното решение по жалба, подадена срещу германското законодателство за прилагане на Споразумението за единния патентен съд (UPC). Съдът реши, че актът за одобрение на Споразумението за единен патентен съд е нищожен.

Новият общоевропейски единен патентен съд ще бъде компетентен по отношение на нарушения на патенти и спорове за патентоспособност по отношение на всички европейски патенти с единно действие, както и върху съществуващи и бъдещи класически европейски патенти (по време на преходния период националните съдилища все още ще могат да имат юрисдикция) в участващите държави-членки. Единният (унитарният) европейски патент, след като се валидизира от Европейски патент, ще представлява патент с единно действие за цялата територия държавите членки в споразумението.

Законодателството, което позволява прилагането на Споразумението ЕПС, вече беше прието и в двете камари на германския парламент („Бундестаг“ и „Бундесрат“). Въпреки това през 2017 г., по предложение на Федералния конституционен съд, германският федерален президент („Bundespräsident“) спря подписването на законодателството за прилагане.

Ратифицирането от Германия ще завърши необходимия брой страни, за да влезе в сила Споразумението UPC и пакета за единен патент. Това значително забави Споразумението UPC и влизането в сила на Единния патент за всички заинтересовани страни членки.

Федералният конституционен съд реши на 13 февруари 2020 г., че жалбата е допустима и основателна, доколкото твърди нарушение на изискването за квалифицирано мнозинство за прилагащото законодателство съгласно германската конституция. В мотивите си съдът прие, че ратифицирането на Споразумението UPC нарушава демократичните принципи, тъй като Актът за одобрение не е приет от две трети от членовете на германския парламент (Бундестаг).

Решението обаче не слага окончателен край на UPC. Изглежда нов опит за ратифициране на споразумението в Бундестага може да бъде приет, но този път се изисква мнозинство от две трети. Това на практика означава допълнително забавяне преди влизането в сила на споразумението UPC и унитарния европейски патент.

За повече информация относно разпореждането на съда, моля, вижте прессъобщението на английски език и пълния текст на решението на съда (достъпно само на немски език).

 

Източник: patentepi.orgHello world.

This is a sample box, with some sample content in it.