Услугата Design View е в режим на редовна експлоатация