Регистрация на полезен модел

услуги за полезни модели

С нашия многогодишен експертен опит в областта на патентите и полезните модели помагаме на клиентите си да определят най-подходящата правна форма за закрила на изобретението си - чрез заявка за патент или регистрация на полезен модел, която най-точно отговаря на поставените бъдещи цели, стратегии и приоритети.

Въпреки че процедурата по регистрация на полезен модел е значително улеснена, също както при патент за изобретение съществуват множество изисквания и критерии, определени от закона за патентите, както и заплащане на множество такси от подаването на заявката за полезен модел до регистрацията на полезен модел, както и за поддържане и подновяване на полезен модел.

Изготвянето на качествено патентно описание, съставяне на патентни претенции и професионален опит на патентен адвокат са необходими за успешното преминаване на процеса по регистрация на полезен модел. Тясното сътрудничество и диалог между изобретателя, отчитайки неговите технически познания и патентния адвокат, отчитайки неговите правни познания, ще осигурят най-добрите резултати за защита на изобретение.

Екипът на патентното бюрото на Костадин Тахтаджиев над  20 години предоставя на клиентите си висококвалифицирани професионални патентни консултации и патентни услуги пред Българско Патентно Ведомство (BPO) и българските съдилища.

Част от нашите патентни услуги са:

 • Заявка за регистрация на полезен модел
 • Консултации в областта на полезните модели и патентите
 • Патентно проучване
 • Процедури по заличаване и нарушения
 • Поддържане действието на полезен модел - годишни такси
 • Изготвяне на лицензионни договори
 • Вписване на промени
  • прехвърляне на права върху полезен модел;
  • промяна в името и/или адреса на притежателя на полезен модел;
  • лицензионни договори за полезни модели