Регистрация на търговска марка

регистрация на търговска марка

Процедурата по защита на търговска марка е сравнително евтина, а също така и кратка като продължителност – около 1 година. Цената за регистрация на търговска марка се определя от броя на класове за стоки и услуги от Ницската класификация и броя на държави, за които ще се иска защита на марката.

Изключително важно е да защитите Вашата търговска марка (бранд), защото запазената/регистрираната търговска марка често представлява най-ценният актив на компанията и е мощен инструмент за защита при нарушения срещу марка. Чрез придобиване на регистрация на търговска марка Вие защитавате Вашите права и същевременно уведомявате конкуренцията, че тази запазена марка вече не е свободна за използване от тях.

В зависимост от бизнес нуждите Ви териториална защита на търговска марка може да бъде придобита за територията на България чрез подаване на национална заявка за марка в Патентното Ведомство на Република България, на територията на всички държави от Европейския съюз, чрез подаване на заявка за европейска марка в Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) или на територията на множество държави от цял свят, чрез подаване на заявка за международна регистрация в СОИС (WIPO).

Преди да стартирате Вашия бизнес, да пуснете нов продукт или услуга на пазара или да подадете заявка за търговска марка, е препоръчително да се извърши предварително проучване на търговска марка, за да установите дали няма пречки да извършите тези действия (например сходство или идентичност на Вашата заявка за марка с по-ранни регистрирани търговски марки). Подобно проучване на марка трябва да бъде извършено от специалист в областта на търговските марки, който може да оцени резултатите от проучването и да предложи ценни съвети относно най-добрите следващи стъпки във Вашата бизнес стратегия.

Ние предоставяме висококвалифицирани професионални консултации и услуги в областта на регистрацията и защитата на търговски марки. Екипът ни от експерти със сериозен опит и случаи зад гърба си в областта на търговските марки подпомага клиенти от различни браншове, консултирайки ги относно избора и възможностите за защита на бранд в България, Европа или където и да е по света. Ние подпомагаме клиентите си в изготвянето на успешна стратегия за реализация и оптимизиране на функциите й, както и в цялостната процедура по регистрация на търговска марка.

Част от нашите услуги в областта на търговските марки са:

 • Заявки и регистрация на търговска марка:
  • Заявка и регистрация на българска търговска марка
  • Заявка за търговска марка на Европейския съюз в EUIPO
  • Международна заявка за търгвоска марка
 • Консултации в областта на търговските марки
 • Проучване на търговска марка
 • Опозиционни процедури
 • Отговор на предварителен отказ
 • Подновяване на регистрация на марка
 • Административни спорове
 • Производства (по заличаване, неизползване, искове за нарушения)
 • Изготвяне на лицензионни договори
 • Прехвърляне на търговска марка, промяна в името и/или адреса на притежателя, вписване на лицензионни договори
 • Мониторинг на търговска марка