Заявка за патент

Хората често имат иновативни идеи с огромен потенциал за развитие в ценни и значими изобретения  и впоследствие в ценни патенти, ако са защитени и разработени правилно. Наличието само на идея не Ви носи ползи и печалби. За да извлечете максимума от Вашите идеи, то трябва да ги материализирате, трансформирайки ги в подходяща форма на интелектуална собственост като например патент за изобретение или регистрация на полезен модел

Изготвянето на добра заявка за патент, съставяне на патентно описание, патентни претенции и впоследствие придобиването на правата върху стабилен патент, които ще осигурят на своя патентнопритежател възможно най-стабилната защита на своето изобретение по време на процедурата по издаване на патент, не е лесна задача. Процедурата по издаване на патент е продължителен, сложен и скъпоструващ процес, свързан със следенето на множество срокове, изисквания и критерии, определени от закона за патентите, както и заплащане на множество такси от подаването на заявката за патент до издаването на патент, както и за поддържане на патент.

Често качествени и иновативни изобретения не се защитават чрез патент поради неразбирането на патентните процедури или пък поради уплахата от големите такси за издаване на патент за изобретение. В този случай тясното сътрудничество между изобретателя и неговия патентен адвокат е от изключително голямо значение, за да могат да се идентифицират възможно най-прецизно главните аспекти на технологичното развитие на дадено изобретение.

Нашият екип от патентни адвокати със стаж в различни технологични области, подпомага своите клиенти в идентифицирането на патентоспособните изобретения от всички области на техниката. Ние също така изготвяме и най-успешната стратегия за патентна защита и реализацията на иновативните решение на клиентите си. Предоставяме професионални съвети и патентни консултации относно най-ефикасния подход при подаване на заявка за патент, отчитайки всеки отделен случай, като например дали да бъде подадена заявка за патент или регистрация на полезен модел,  или в кои държави и региони  е необходимо да бъдат придобити изключителни права чрез издаване на патент за изобретение.

Експертното мнение и професионализъм на нашите патентни адвокати съпровожда своите клиенти и при изготвяне на патентно описание на изобретението, съставяне на патентни претенции, както и през процеса на подаване на заявка за национален патент, заявка за Европейски патент и международна заявка за патент (PCT заявка).

Нашият екип над 20 години предоставя висококвалифицирани патентни консултации и патентни услуги пред Българско Патентно Ведомство (BPO), Европейско Патентно Ведомство (EPO), Световната Организация за Интелектуална Собственост (WIPO) и българските съдилища.

Част от нашите патентни услуги са:

 • Подаване на национални (български) заявки за патент
 • Подаване на заявки за Европейски патент
 • Валидизация на Европейски патент в България
 • Подаване на PCT заявки за патент (международни заявки за патент)
 • PCT национална/регионална фаза
 • Патентни проучвания
 • Патентни консултации
 • Процедури по заличаване и нарушения
 • Поддържане действието на патент – патентни годишни такси
 • Изготвяне на лицензионни договори
 • Вписване на:
   • прехвърляне на права върху патент;
   • промяна в името и/или адреса на притежателя на патент;
   • лицензионни договори за патент 

Защо да подадем заявка за патент?

 • да забраним използването на изобретението от трети лица на пазара
 • да ограничим конкуренцията
 • да генерираме приходи от лицензи и продажби
 • да увеличим бизнес преговорите и инвестициите за нашата компания
 • да вдъхнем доверие за сериозността на нашата компания
 • да постигнем по-големи печалби
 • да разширим пазарния си дял