Регистрация на промишлен дизайн

услуги за индустриален дизайн

Няма спор, че стойността на регистриран промишлен дизайн представлява ценен бизнес актив, който е често пренебрегван при изготвянето на стратегиите за управление и използване на правата върху интелектуална собственост. Процедурата по регистрация на промишлен дизайн е значително бърза, проста и евтина. Поради тази причина той може с бързи темпове да се превърне в мощен инструмент за превенция на конкуренцията от използване на същата или подобна визия, което да повиши значително конкурентоспособността на притежателя му на наситения с продукти пазар, както и да генерира значителни приходи за отрицателно време.

При регистрация на промишлен дизайн експертното мнение на опитен патентен адвокат е от изключителна важност, тъй като той може да Ви консултира дали продуктът Ви отговаря на изискванията за регистрация на промишлен дизайн, както и да прецени как да представите изображенията на продукта в заявката за регистрация за промишлен дизайн, така че да получите възможно най-широката защита. Заедно с нашите клиенти ние определяме най-правилната стратегия за защита на интелектуална собственост. Заедно определяме техническите признаци на продукта и ако е необходимо, освен защита чрез регистрация на промишлен дизайн, едновременно подаваме и заявка за патент или за регистрация на полезен модел .

Като патентни адвокати с богат опит и квалификации в областта на индустриалната собственост вземаме под внимание приоритетите на всеки клиент и го съпровождаме не само през целия процес на регистрация на промишлен дизайн в България, а и в Европейския съюз и на международно ниво. Нашият екип предоставя висококвалифицирани патентни консултации и услуги в областта на промишления дизайн пред Българското Патентно Ведомство (БПВ), Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), както и в производства пред българските съдилища.

Част от нашите патентни услуги в областта на промишления дизайн са:

 • Регистрация на промишлен дизайн в България
 • Регистрация на дизайн на Общността (RCD)
 • Регистрация на международни дизайни
 • Опозиционни процедури
 • Подновяване срокът на действие на промишлен дизайн
 • Изготвяне на лицензионни договори
 • Вписване на промени
  • прехвърляне на права върху регистриран промишлен дизайн;
  • промяна в името и/или адреса на притежателя на промишлен дизайн;
  • лицензионни договори;
  • Консултации в областта на промишлен дизайн