маг. Константин Тахтаджиев

маг. Константин Тахтаджиев | Патентен Адвокат №398

Практика и професионален опит:

Магистър Константин Тахтаджиев е завършил бакалавърска степен на обучение в Софийския университет в София, специалност приложна математика. Завършва и магистърска степен в Софийския университет в София, специалност защита на информацията в компютърните системи и мрежи. Константин се присъединява към екипа на патентното бюро на инж. Костадин Тахтаджиев през 2007 г. и се фокусира главно върху изготвяне на заявки за патент и регистрация на полезни модели, PCT заявки, валидизация на Европейски патенти и патентни проучвания. Завършил е курс за представители по индустриална собственост към Патентното ведомство на Р. България. Константин има богат опит във всички аспекти на търговските марки и дизайни, включително подаване на заявка и регистрация на марка и промишлен дизайн, опозиция, поддържане, проучвания за сходни/идентични предходни права, нарушения, санкции и стратегически въпроси относно марки и дизайни.

Квалификации:

  • Магистър - защита на информацията в компютърните системи и мрежи, Софийски университет – София
  • Бакалавър - приложна математика, Софийски университет – София
  • IT инженер – CISCO Academy
  • Български патентен адвокат – патенти, търговски марки и дизайни, вписан под №398 в списъка на представителите по индустриална собственост на Р. България
  • Европейски адвокат по търговски марки и  промишлен дизайн дизайни

Чужди езици:

Английски, Руски