инж. Костадин Тахтаджиев

инж. Костадин Тахтаджиев | Български Патентен Адвокат №1

Практика и професионален опит:
Инж. Костадин Тахтаджиев е завършил Техническия университет в София, специалност машинен инженер и има стаж от 17 години в металургията и 18 години в Патентното ведомство на Р. България, като експерт по патенти и ръководител на експертизата по машиностроене. От 1993 г. упражнява частна практика като представител по патенти и търговски марки. Завършил е двугодишна патентна школа. Един от основателите на АПИС (Асоциация на представителите по индустриална собственост в България), член на AIPPI и EPI.

Квалификации:

  • Машинен инженер, Технически университет – София
  • Български патентен адвокат – патенти, търговски марки и дизайни, вписан под № 1 в списъка на представителите по индустриална собственост на Р. България
  • Европейски патентен адвокат
  • Европейски адвокат по търговски марки и промишлен дизайни

Чужди езици:
Немски, Руски