PCT заявка за патент

Международна заявка за патент (PCT заявка), подадена в Световната Организация за Интелектуална Собственост (WIPO), предоставя централизирана защита чрез патент в почти всяка държава по света.

Заявител на патент трябва да има предвид, че изискванията за подаване на заявка за патент в отделни държави често са различни и повечето национални патентни ведомства изискват подаване на заявка за патент на местен език. Всички тези изисквания допринасят за значително покачване на разходите по заявка за патент с интерес за издаване на патент в множество страни на етап, в който не може да бъде оценена стойността на бъдещото изобретение. Тези недостатъци са редуцирани при подаване на международна заявка за патент.

PCT заявката за патент позволява подаването на една централизирана заявка - международна заявка за патент в едно патентно ведомство (“получаващо ведомство”), например Българско Патентно Ведомство, на един език, действаща във всички страни-членки на РСТ, които заявителят посочи в своята международна заявка за патент. Изборът на страни и влизането в национална фаза се определя от всяко национално ведомство и този срок може да бъде 30 или 31 месеца считано от приоритетната дата на международната заявка за патент. За откриване на национална фаза в България заявителят трябва да подаде международната заявка за патент в Българско Патентно Ведомство в срок 31 месеца от датата на приоритета на PCT заявката.

Подобна централизирана международна процедура позволява на заявителя на патент да печели време, през което да прецени дали и в кои държави ще иска защита на своето изобретение. Допълнително всяка международна заявка за патент се подлага на международно проучване, което завършва с доклад, цитиращ релевантното ниво на техниката и писмено становище относно патентоспособността на изобретението, в частност дали то притежава новост и изобретателска стъпка. Резултатите от доклада от проучването позволяват на заявителя на патент да прецени своите шансове за издаване на национални патенти докато заявката му все още е в международна фаза, преди да заплати големите национални такси за издаване на патент.