Промишлен дизайн

индустриален дизайн

Голямо разнообразие от продукти, било то евтини или луксозни, могат да бъдат защитени чрез регистрация на промишлен дизайн. Регистриран промишлен дизайн защитава видимия външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинациите от тях. Независимо от това как работи или функционира този продукт и независимо от това под каква търговска марка се предлага на пазара, той може да бъде защитен чрез регистрация на промишлен дизайн.

Изключителното право върху промишлен дизайн се придобива чрез регистрация на промишлен дизайн в Българско Патентното Ведомство. Регистрира се дизайн, който е нов и оригинален. Обхватът на правната закрила се определя от изображенията на регистрирания промишлен дизайн. Притежателят на регистриран промишлен дизайн има правото да го използва, да се разпорежда с него, както и да забрани на трети лица да го използват без негово разрешение.

Срокът на действие на регистрацията на промишлен дизайн е максимум 25 години, считано от датата на подаване на заявката.

Българските заявители имат възможността да защитят своите промишлени дизайни в Европейския съюз с една единствена процедура чрез подаване на заявка за регистрация на дизайн на Общността в Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Процедурата по регистрация на дизайн на общността е бърза и евтина в сравнение с подаване на заявка за патент и отнема само няколко месеца. Срокът на действие на регистриран дизайн на Общността е максимум 25 години, считано от датата на подаване на заявката.

Една друга удобна системата, позволяваща регистрация на промишлен дизайн в множество страни по света чрез използването на една процедура и един административен орган, е Хагската спогодба.