Контакти

Обратна връзка с инж. Костадин Тахтаджиев 

инж. Костадин Тахтаджиев
патентен адвокат

Aдрес:
ж.к. „Гоце Делчев” бл.233, ет. 8, ап.35
1404 София, България
Телефон:
+359 (2) 858 03 45
Факс:
+359 (2) 858 03 45
Е-Поща:
tahtad@ktpatent.com 
LinkedIn:
Константин Тахтаджиев
Google+:
Константин Тахтаджиев
ДДС Рег. Номер:
BG 8505126587
Как да ни откриете?